Menu Utama || Tingkatan 1 || Tingkatan 2 || Tingkatan 3 || Tingkatan 4 || Tingkatan 5 || Glosari Am

 

Pendidikan Islam Tingkatan 2
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M || N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z ::


Abu Hurairah
Gelaran seorang sahabat Rasulullah s.a.w kerana beliau suka bermain dengan seekor anak kucing yang dimasukkannya ke dalam lengan bajunya.

Adab
Tutur kata dan kelakuan yang halus dan bersopan.

Adat
Peraturan masyarakat/undang-undang/hukum kemasyarakatan/kebiasaan.

Adil
- Meletakkan sesuatu di tempatnya yang sesuai.
- Tidak berat sebelah/tidak memihak ke mana-mana/saksama/berpatutan.

Ahli Suffah
Ahli-ahli Sufi.

Air Mani
Air yang mengandungi sperma yang keluar dari kemaluan lelaki.

Akad Nikah
Perjanjian perkahwinan.

Akhirat
Alam yang kekal selepas kehidupan di dunia.

Akhlak
Kelakuan/tingkah laku yang baik/budi pekerti/moral/tabiat.

Al-Adl
Yang Maha Adil.

Al-Alim
Yang Maha Mengetahui

Alam Akhirat
Alam tempat kita berada sesudah kita mati, alam yang kekal abadi.

Alam Barzakh
Alam tempat orang yang mati berada sementara menunggu hari dibangkitkan semula di padang mahsyar/alam kubur.

Alaqah
Segumpal darah.

Al-Farouk
Pemisah di antara hak dan batil.

Al-Hakim
Yang Maha Bijaksana

Al-Quran
Kitab yang mengandungi kata-kata Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui malaikat Jibril a.s untuk dijadikan ikutan dan pegangan bagi semua umat manusia hingga ke hari Kiamat.

Al-Wahid
Yang Maha Esa.

Amanah
Jujur, sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain.

Amar Makruf
Menyuruh kepada kebaikan.

Ansar
Gelaran terhadap Aus dan Khazraj yang telah memeluk Islam dan membantu Rasulullah s.a.w ketika di Madinah.

Aqidah
Kepercayaan/pegangan/keyakinan di hati terhadap keesaan Tuhan.

Arasy
Bahasa : Singgahsana/takhta.
Istilah : Takhta Allah yang tidak diketahui hakikat sebenarnya.

Ar-Rahim
Yang Maha Penyayang.

Ar-Rahman
Yang Maha Pemurah.

Ar-Razzak
Yang memberi rezeki.

Asadullah
Bahasa : Singa Allah. Gelaran kepada Sayidina Hamzah bin Abdul Muttalib (bapa saudara Nabi).

Asma’ al-husna
Nama-nama Allah yang indah-indah dan menunjukkan sifat kesempurnaanNya.

As-Sidiq
Orang yang membenarkan (kata-kata Nabi). Gelaran kepada Sayidina Abu Bakar r.a.

As-Syurtoh
Pasukan polis.

Asyura
Hari yang ke-10 dalam bulan Muharram.

Atid
Mencatat amalan buruk makhluk.

Aurat
Bahagian tubuh yang wajib ditutup

Azam
Kemahuan yang tinggi.

Badar
Nama tempat yang berlakunya peperangan pertama dalam Islam, pada tahun 2 Hijrah.

Baitu al-Izzah
Langit dunia.

Baitulmal
Tempat pengumulan hasil zakat sebelum diagihkan kepada orang yang tertentu/layak.

Bani Israil
Keturunan Nabi Yaakub a.s yang terkenal dengan bangsa Yahudi.

Baraqal
Orang yang mempunyai akal fikiran yang sempurna.

Basmalah
Singkatan "Bismilliahhirahmanirahim"

Batal
Tidak sah/termansuh.

Bathil
Tidak benar.

Berbekam
Mengeluarkan darah kotor daripada badan seseorang.

Berhala
Patung-patung dewa yang dipuja oleh beberapa golongan bukan Islam.

Beristighfar
Memohon keampunan dari Allah dengan astaghfirullah.

Berjamaah
Beramai-ramai.

Berkumur
Mencuci mulut dengan mengocak-ngocak dengan air di dalamnya.

Bersetubuh
Memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan sekurang-kurang masuk khasafahnya.

Bertasbih
Memuji Allah dengan ucapan SubhanAllah.

Bertenung nasib
Menilik nasib dengan tenung untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang.

Busar
Sejenis kayu bengkok atau lekung yang direntangkan tali bagi melepaskan anak panah.

Cendekiawan
Kumpulan intelek, cerdik pandai, terpelajar.

Dakwah
Bahasa : Seru/ajak.
Istilah : Menyeru atau mengajak manusia beriman dan beribadah kepada Allah dengan melakukan suruhan dan meninggalkan larangannya / Penyebaran agama ____ Islamiah berkembang pesat

Dalil Naqli
Hujah/bukti yang bersumberkan al-Quran dan Hadith.

Dermawan
Orang yang suka menderma.

Dinar
Nama nilai mata wang di setengah negara Arab (wang emas).

Dirham
Mata wang emas atau perak yang pernah digunakan pada masa dahulu.

Diskusi
Perbincangan.

Doa
Permintaan atau permohonan kepada Tuhan.

Faedah
Sesuatu yang mendatangkan kebaikan, guna manfaat.

Fajar Siddiq
Dinihari benar/menjelang subuh.

Fakir
Orang yang memperolehi pendapatan yang sekadar keperluan dalam sehari.

Fardhu Ain
Kewajipan ke atas setiap individu mengerjakannya.

Fardhu Kifayah
Kewajipan bersama yang wajib ditunaikan sekurang-kurang seorang daripada masyarakat Islam itu maka tertunailah kewajipan itu.

Fardu Ain
Perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang cukup syarat.

Fardu Kifayah
Perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang/ sebahagian orang Islam untuk
kepentingan umat Islam. Jika tidak dilaksanakan semua sekali menanggung dosa.

Fasik
Orang yang sering melakukan dosa serta maksiat.

Fidyah
Gantian/denda yang dikenakan berupa secupak makanan asasi untuk diberi kepada fakir miskin.

Fitnah
Tuduhan jahat yang sengaja diada-adakan.

Fitrah
Tabiat semula jadi manusia yang suci dan bersih.

Fleksibel
Boleh berubah-ubah mengikut kehendak dan kesesuaian

Gabenor
Ketua pemerintah wilayah yang dilantik untuk menjadi ketua sesebuah negeri atau wilayah.

Gantang Baghdad
Lebih kurang 2.7 kilo beras.

Gelincir Matahari
Masuk waktu Zuhur.

Generasi
Kumpulan individu yang lahir pada waktu yang sama, angkatan atau tahap ataupun peringkat perkembangan.

Ghaib

Tidak dapat dilihat, tersembunyi.

Hijrah
Perpindahan Nabi Muhammad S.A.W dari Mekah ke Madinah.

Hadiah/hibah
Pemberian ikhlas.

Hadis
Segala percakapan, perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh para sahabatnya untuk menjelaskan hukum dalam agama Islam.

Hafaz
Mengingat segala yang dipelajari, dapat melafazkan ayat al-Quran dan lahirnya dari ingatan semata-mata.

Hakim
Pegawai yang dilantik bagi mengadili sesuatu perbicaraan dalam mahkamah.

Halal
Dibolehkan dan tidak ditegah oleh Islam.

Halqum
Kerongkong/hujung kerongkong yang dapat dilihat tersembul pada leher.

Hamba
Orang yang terpaksa bekerja kepada seseorang dengan tidak mendapat sebarang bayaran.

Hari Arafah
Hari jemaah haji berwuquf di Padang Arafah.

Hari Syak
Hari yang tidak dapat dipastikan sama ada pada hari tersebut telah bermula puasa atau belum. (30 Syaaban)

Hari Tasu’a
Hari ke-9 dalam bulan Muharram.

Hari Tasyriq
Hari ke-11, 12 dan 13 dalam bulan Zulhijjah.

Hidayah
Bahasa : Petunjuk.
Istilah : Petunjuk Allah ke arah kebenaran.

Hidayah
Cahaya petunjuk ke arah kebenaran yang dikurniakan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki.

Hidayah
Pertunjuk/Pimpinan dan bimbingan dari Allah S.W.T.

Hijab
Kain penutup/cadar/tabir/tirai.

Hamba Sahaya
Hamba abdi

Hisbah
Undang-undang dan peraturan di pasar seperti adab sopan dalam berjual beli dan pengawasan timbangan.

Hudaibiah
Nama sebuah perkampungan di pinggir bandar Mekah. Tempat berlakunya Perjanjian Hudaibiah antara Rasulullah dan Musyrikin Mekah pada 6 Hijrah.

Ibadah
Bakti kepada Allah/menurut perintah Allah S.W.T.

Ihsan
Membuat sesuatu dengan ikhlas kerana Allah S.W.T.

Ihsan
Perbuatan yang baik/melakukan sesuatu dengan ikhlas kerana Allah.

Ikhlas
Perasaan yang bersih dan jujur

Individualistik
Sikap seseorang yang mementingkan dirinya sendiri.

Ikhlas
Suci hati serta jujur kerana Allah serta tidak mengharapkan sebarang balasan daripada perbuatannya.

Iklim dinni
Suasana /persekitaran menepati kehendak / syariah / cara hidup agama yang wujud pada sesebuah tempat.

Iktibar
Pengajaran/contoh/teladan/peringatan.

Iktiqad
Kepercayaan atau keyakinan dalam hati

Ilah
Dicintai, digeruni dan dipatuhi.

Ilmu
Pengetahuan- pengenalan

Ilmu
Bahasa : Pengetahuan.
Istilah : Pengetahuan sebenar tentang sesuatu perkara.

Imam
- Ketua sesuatu kumpulan
- Orang yang mengetuai solat berjemaah
- Ketua Negara

Imarah
Memakmurkan / membangunkan

Injil
Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s

Inspirasi
Ilham/idea/fikiran.

Institusi
Badan yang menjalankan tugas yang bersifat am, pusat pengajian tinggi.

Islam
Patuh/taat/sejahtera/selamat. Menyerah diri kepada Allah dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala laranganNya.

Israfil
Meniup sangkakala.

Istilah Fiqh
Perkataan atau rangkaian kata yang mempunyai erti yang jitu dalam bidang ilmu pengetahuan, hukum dalam agama Islam.

Istiqamah
Suatu sikap yang berterusan dalam melakukan ibadat/pekerjaan.


Istiqamah
Tetap pendirian, tetap hati tekun dan terus menerus dalam menggiatkan usaha.


Izrail
Mengambil nyawa.

Jahiliyyah
Ertinya kebodohan. Zaman kebodohan / zaman sebelum kedatangan Islam.

Jamaah
Kumpulan orang ramai.

Jamak Taqdim
Mengawalkan/menghimpunkan 2 solat fardhu dalam waktu yang pertama.

Jamak Ta’akhir
Melewatkan/mengakhirkan dengan menghimpunkan 2 solat fardhu dalam waktu yang kedua

Jamak
Bahasa : Himpun/kumpul.
Istilah : Menghimpunkan dua solat fardhu dalam satu waktu dengan syarat tertentu.

Jamal
Elok rupa/baik perangai.

Janabah
Mandi junub/mandi wajib.

Iktiqaf
Berhenti seketika di dalam masjid bertujuan untuk beribadat.

Jibril
Menyampaikan wahyu/ketua malaikat.

Jihad
Berperang ke jalan Allah / melakukan sesuatu untuk meninggikan agama Allah

Jinayat
Perbuatan jahat seperti mencuri, membunuh dan lain-lain yang salah di sisi undang-undang.

Judi
Permainan yang mengandungi pertaruhan berbentuk wang ataupun material.

Jumaat
Penghulu sekalian hari. Diwajibkan solat Jumaat pada hari tersebut.

Kafir
Orang yang tidak percaya sepenuhnya kepada hukum Allah dan menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Kaifiat
Cara-cara/kaedah.

Kalimah
Perkataan.

Karramallahu Wajhah
Ertinya Allah memuliakan wajahnya. Gelaran ke atas Sayidina Ali bin Abi Talib.

Kaum Aus/khazraj
Penduduk asal Madinah yang kemudian memeluk Islam dan membantu Nabi dan muhajirin dikenali juga sebagai golongan Ansar.

Khaibar
Nama tempat di mana berlakunya peperangan antara Rasulullah s.a.w. dan kaum Yahudi.

Musafir
Orang yang dalam perjalanan jauh.

Khalifah
- Pengganti { Kepada Nabi Muhammad S.A.W}
- Gelaran ketua negara Islam

Khalifah
Pengganti kepada Nabi Muhammad s.a.w selepas kewafatan baginda, gelaran bagi ketua agama dan raja Negara Islam.

Khandak
Ertinya parit. Satu peperangan yang berlaku pada tahun 5 hijrah di antara Rasulullah s.a.w dan Musyrikin Mekah.

Khianat
Belot/tidak amanah.

Khurafat
Kepercayaan karut yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Kifarah
Denda berat yang dikenakan kerana melanggar sesuatu peraturan.

Konflik
Perselisihan atau pertentangan antara individu.

Koperasi
Kerjasama/usaha sama.

Korban
Ibadat menyembelih binatang ternakan {Lembu, kambing, kerbau dan lain-lain pada hari ke-10,11,12 &13 Zulhijjah} untuk beribadat kepada Allah.

Korporat
Berkaitan dengan syarikat atau perbadanan.

Kreatif
Berkeupayaan mencipta/berkebolehan menghasilkan sesuatu.

Kriteria
Asas pertimbangan/ukuran bagi menilai atau membuat penilaian sesuatu dasar/dasar sesuatu tingkah laku atau tindakan/syarat kejadian.

Kuliah
Satu sistem penyampaian pengajaran berbentuk syarahan oleh seseorang.

Luh Mahfudz
Tempat catatan di alam ghaib yang terpelihara iaitu tempat tercatatnya segala rahsia makhluk

Madinah Munawwarah
- Bandar yang bercahaya.
- Nama baru bagi Yathrib.

Majmuk
- Berbagai-bagai.
- Masyarakat Majmuk yang terdiri daripada pelbagai bangsa.

Makhluk
Segala yang dijadikan oleh Allah S.W.T.

Makhluk
Semua yang diciptakan Allah di alam ini.

Makruh
Perkara yang disuruh tinggalkan, jika dilakukan tidak akan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala.

Maksiat
- Perbuatan yang melanggar perintah Allah, perbuatan yang berdosa
- Segala perbuatan yang menyalahi syariat /hukum Islam.

Malaikat
Makhluk Allah dijadikan dari cahaya tidak berjantina, tidak bernafsu, sentiasa taat perintah Allah.

Malik
Menjaga pintu neraka.

Manfaat
Berguna/Berfaedah.

Maqam
Pangkat/darjat.

Marhalah
Kadarnya lebih kurang 45 km untuk satu marhalah.

Maruah
Harga diri/kehormatan.

Mashaf Uthmani
Al-Quran yang dibukukan oleh Sayidina Uthman bin Affan r.a.

Masihi
Tahun yang dikira bermula dari kelahiran Nabi Isa a.s. Al-Masih – gelaran untuk Nabi Isa

Masjid Nabawi
Masjid Nabi di Madinah. Diasaskan oleh Rasulullah s.a.w selepas hijrah ke Madinah.

Masjid
- Tempat sujud.
- Suatu tempat ibadat bagi umat Islam.

Mazmumah
Sifat yang tercela

Mikail
Menurunkan hujan dan mengatur pembahagian rezeki.

Mikroskop
Alat yang menggunakan kanta untuk menjadikan objek yang kecil kelihatan besar.

Muafakat
Persetujuan bersama.

Muamalat
Ilmu pengetahuan yang berkaitan urusan hidup seperti jual beli.

Mudghah
Seketul daging.

Mudharat
Merosakkan/membahayakan diri atau harta.

Muhajirin
- Orang yang berhijrah.
- Pengikut Rasulullah s.a.w yang berhijrah dari Mekah ke Madinah.

Muhasabah
Membuat perhitungan terhadap diri sendiri.

Mukjizat
Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada Rasul untuk membuktikan kerasulan mereka.

Mukmin
Orang yang percaya dan yakin sepenuh hati kepada Allah serta beramal dengan segala suruhannya.


Mukmin
Orang yang beriman kepada Allah S.W.T

Mumayiz
Matang /dapat membezakan antara perkara baik dan jahat, benda yang bersih dan kotor.

Munafik
Berpura-pura beriman sedangkan hatinya kufur kepada Allah S.W.T.

Munakahat
Hukum feqah berkenaan perkahwinan, penceraian dan lain-lain.

Mungkar /Nakir
Menyoal di dalam kubur.

Muqim
Orang yang menetap di suatu kawasan.

Muraqabah
Merasai bahawa Allah sentiasa memerhati segala gerak-geri dan tindak-tanduk seseorang hamba.

Murtad
Keluar dari agama Islam.

Musafir
Orang yang dalam perjalanan ke suatu tempat tertentu dengan tujuan kebaikan dan memberi manfaat jaraknya lebih 2 marhalah.

Musibah
Semua bentuk kesusahan, halangan, kesusahan, yang dihadapi oleh seseorang.

Muslim :
Orang yang beragama Islam.

Musuh
Seteru/orang yang ditentang.

Musyrikin
Orang yang menyekutukan Allah S.W.T dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatan.

Muwalah
Berturut-turut, tidak diselangi dengan perkara lain.

Nahi mungkar
Mencegah daripada perbuatan yang mungkar.

Nazar
Janji /sumpah yang mewajibkan seseorang melakukan amalan yang pada kebiasaannya hanya sunat atau harus dilakukan apabila hajat yang diidamkannya tercapai.

Neraka
Tempat pembalasan buruk bagi orang yang berdosa di Akhirat nanti.

Niat
Maksud atau tujuan sesuatu perbuatan.

Nikmat
Semua bentuk kesenangan, keperluan yang diterima oleh seseorang

Nutfah
Air mani.

Onani
Mengeluarkan mani dengan menggunakan tangan.

Optimis
Selalu menaruh harapan baik terhadap sesuatu

Orientalis
Orang mempelajari dan mengkaji ilmu Islam yang bertujuan untuk memesongkan kefahaman Islam yang sebenar.
Politik : Ilmu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam sesebuah negara.

Pahala
Ganjaran dari Allah atas ketaatan.

Panji
Bendera.

Perang Jamal
Peperangan pada zaman Sayidina Ali menentang kumpulan Sayidina Tolhah yang disertai oleh Saidatina Aisyah.

Petroleum
Minyak yang didapati dari dalam tanah / laut untuk menghasilkan petrol, parafin dan lain-lain.

Pro-aktif
Bergerak cergas/pantas.

Progresif
Haluan untuk meningkatkan kemajuan.

Protokol
Peraturan dalam adat-istiadat rasmi.

Puasa
Bahasa: Menahan diri.
Istilah : Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertakan dengan niat.

Qada’ Puasa
Menggantikan puasa Ramadan pada hari yang lain atas sebab-sebab tertentu.

Qasar
Bahasa : Pendek
Istilah : Memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat.

Qiyamul lail
- Menghidupkan malam dengan melakukan amal ibadah kepada Allah S.W.T. selepas 2/3 malam

Quraisy
- Bangsa Arab yang paling mulia dari kalangan bangsa-bangsa Arab yang mendiami Mekah.
- Rasulullah daripada keturunan Quraisy

Rukun
Dasar, pokok, asas, tiang sesuatu ibadat.

Rabb
Pencipta/ pemilik dan penguasa.

Rahmah
Belas kasihan.

Rahmat
Bahasa : Belas Kasihan.
Istilah : Segala kebaikan yang Allah kurniakan kepada manusia.

Rahmat
Belas kasihan Allah

Ramadan
Bahasa : Panas terik.
Istilah : Bulan rahmat yang diwajibkan berpuasa padanya.

Raqib (malaikat)
Mencatat amalan baik makhluk.

Redha
Rela dan bersedia dengan ikhlas hati untuk membuat sesuatu.

Riak
Melakukan sesuatu amalan untuk menunjuk-nunjuk.

Riduan
Menjaga pintu syurga.

Riwayat
Kisah / cerita turun temurun

Rogol
Perbuatan memperkosa atau berzina secara paksa

Rongga
Lubang/ruang.

Rukhsah
Bahasa : Kemudahan.
Istilah : Kemudahan/keringanan yang diberikan kepada orang yang tertentu yang layak.

Rukhsoh Puasa
Keringanan yang diberikan oleh Allah kepada golongan tertentu semasa menjalani ibadat puasa.

Sabar
Kesanggupan menanggung kesusahan, cabaran / Menahan diri daripada melakukan sesuatu tindakan.

Sahsiah
Keperibadian.

Sahur
Makan selepas waktu tengah malam bagi seseorang yang hendak berpuasa.

Sayyidul Syuhada
Penghulu / ketua bagi sekalian orang mati syahid

Sedekah
Memberi sesuatu yang bernilai kepada orang yang memerlukannya.

Selawat
Ucapan puji-pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Siasah
Pengetahuan yang bersangkutan dengan hal kenegaraan seperti politik.

Sifat mazmumah
Sifat-sifat yang dikeji.

Simulasi
Perbuatan yang berasaskan atau menggunakan sesuatu yang direka atau dibuat tetapi mirip seperti asal.

Sirah
Perjalanan / Perjalanan hidup Rasulullah s.a.w dan para sahabatnya r.a.

Sistematik
Berasaskan atau menurut sistem.

Sohih
Benar

Solat Sunat Tarawikh
Solat sunat yang dilakukan pada malam hari pada bulan Ramadan.

Solat
- Doa / Satu Ibadat yang mempunyai perbuatan dan perkataan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu

Sosial
Segala hal yang berkaitan dengan masyarakat.

Spiritual
Perkara yang bersifat rohaniyah.

Strategi
Satu perancangan bagi melaksanakan sesuatu tindakan

Subuh
Waktu di antara terbit fajar siddiq hingga naik matahari

Suhuf
Lembaran yang bertulis yang diturunkan kepada beberapa orang rasul.

Sumbang Mahram
Perbuatan berzina atau mencabul antara lelaki dan perempuan yang ada hubungan mahram (kekeluargaan).

Sunat
Perkara yang digalakkan untuk dilakukan, jika dilakukan akan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa.

Sunat
Satu hukum dalam Islam. Hukum perbuatan ; jika dilakukan dapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa.

Syahid
Mati kerana berperang di jalan Allah

Syarat
Ketentuan yang mesti dipatuhi.

Syirik
Menyekutukan Allah dengan makhluknya sama ada dari segi zat, sifat, atau perbuatanNya.

Syukur
Berterima kasih / Sikap berterima kasih hambaNya di atas pemberian Allah melalui hati, lidah dan anggota badan

Syura
Sesuatu keputusan berdasarkan suara ramai yang dianggotai oleh para cerdik pandai.

Syurga
Tempat pembalasan baik bagi orang yang melakukan kebaikan di Akhirat

Ta’arif
Pengertian.

Taat
Sentiasa menurut perintah Allah

Tabuk
Satu daerah di Utara Arab Saudi / Perang Tabuk berlaku pada 9 hijrah di antara tentera Rasulullah s.a.w dan tentera Rom.

Tafakuf
Merenung memikirkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh.

Tahil
Ukuran berat

Tahyul
Kepercayaan yang karut kepada sesuatu yang sebenarnya tiada.

Takbur
Bangga diri.

Tamadun
Keadaan masyarakat yang diasaskan kepada kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran yang tinggi

Taqwa
Takut kepada Allah dengan mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan laranganNya di mana jua berada

Taqwim
Kalendar Islam

Tauhid al-asma’ wa as-sifat
Meyakini bahawa hanya Allah sahaja yang memiliki nama- nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna dengan
menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan dan sifat yang boleh menyerupai makhluk.

Tauhid rububiyah
Meyakini bahawa hanya Allah yang mencipta memiliki, menguasai, memelihara ,memerintah sekalian alam.

Tauhid uluhiyah
Meyakini bahawa hanya Allah yang berhak disembah, diibadati, dipatuhi, diminta pertolongan, digeruni dan dicintai.

Tauhid
Mengesakan Allah S.W.T. / Satu ilmu untuk mengesakan Allah S.W.T.

Taurat
Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s

Tawaduk
Perasaan rendah diri

Teleskop
Alat yang berbentuk seperti tiub panjang dan mempunyai kanta di dalamnya untuk melihat objek yang sangat jauh.seperti bulan dan bintang.

Tohmah
Anggapan buruk terhadap seseorang sebelum mengetahui hal sebenar (fitnah).

Tokoh
Orang yang mempunyai kehebatan dalam sesuatu bidang

Toleransi
Bertolak ansur

Ujub
Perasaan megah diri/kagum dengan diri sendiri.

Ulama’
Orang yang pakar dalam ilmu pengetahuan Islam

Uzur syari’e
Orang yang dalam keadaan berhadas sama ada disebabkan keluar darah haid, nifas atau wiladah.

Wahyu
Kalamullah yang diutuskan kepada Nabi atau rasul melalui perantaraan Jibril a.s

Wajib
Perkara yang disuruh lakukan, jika dilakukan akan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa.

Zabur
Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud a.s

Zakat Fitrah
Bahasa : Bersih/suci bertambah dan subur.
Istilah : Mengeluarkan makanan asasi dengan kadar tertentu, diberikan kepada orang tertentu dengan syarat tertentu.

Zakat Harta
Bahasa : Bersih/suci bertambah dan subur.
Istilah : Mengeluarkan sebahagian harta tertentu dengan kadar tertentu, diberikan kepada orang tertentu dengan syarat tertentu.

Zakat
Subur/bersih / Suatu kewajipan ( ibadat ) ke atas seorang Islam dengan mengeluarkan sebahagian
daripada hartanya kepada golongan tertentu dan syarat tertentu

Zalim
Tidak Meletakkan sesuatu di tempatnya yang sesuai.

Zat
Nama am yang menjadi hakikat sesuatu.

Ziarah
Lawatan/kunjungan ke sesuatu tempat

Zikir
Mengingati Allah dengan lidah dan hati.

Zina
Persetubuhan antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan

Zuhud
Sifat seseorang yang meninggalkan kepentingan dunia demi mencari kebahagiaan akhirat.

Zul Faqar
Nama sebilah pedang yang digunakan oleh Sayidina Ali bin Abi Talib Karamallah hu wajhah

Zul-Nurain
Yang mempunyai dua cahaya / Gelaran yang diberikan kepada Sayidina Uthman r.a kerana mengahwini dua puteri
Rasulullah s.a.w ( Ruqiyah dan Ummi Kalthum r.a ).

 

 


Menu Utama
|| Tingkatan 1 || Tingkatan 2 || Tingkatan 3 || Tingkatan 4 || Tingkatan 5 || Glosari Am