Menu Utama || Tingkatan 1 || Tingkatan 2 || Tingkatan 3 || Tingkatan 4 || Tingkatan 5 || Glosari Am

 

Pendidikan Islam Tingkatan 4
A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M || N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z ::


Al-Falah
Kejayaan.

Ahli Kitab
Golongan yang masih berpegang dengan kitab samawi (Taurat, Injil dan Zabur).

Ahli Sunnah Wal Jemaah
Kumpulan berpegang teguh dengan al-Quran dan Al-Sunnah serta perkara yang dibawa oleh para sahabat serta menentang perkara bidaah.

Al-An’am
Binatang ternakan yang berkaki empat.

Al-Diwan
Jabatan.

Al-Faruq
Gelaran yang diberikan kepada Saidina Umar al-Khattab bermaksud pemisah antara hak dan batil.

Al-Ghadab
Benci-membenci / Perasaan marah atau tidak menyenangi orang lain

Al-Ghanimah
Harta rampasan perang.

Al-Halalu Wa al-aqdu
Gelaran yang diberikan kepada ahli syura atas kebolehan menghurai dan membuat keputusan.

Al-Hasad
Dengki / perasaan kurang senang melihat kelebihan orang lain.

Al-Maimanah
Pasukan tentera sayap kanan.

Al-Maisarah
Pasukan tentera sayap kiri.

Al-Najasyu
Menipu / Melakukan sesuatu sama ada melalui tutur kata dan tingkah laku untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri/memudharatkan orang lain dengan cara yang salah.

Al-Siddiq
Gelaran yang diberikan kepada Saidina Abu Bakar bermaksud benar.

Al-Tadwin
Kegiatan penulisan , pembukuan dan pembinaan perpustakaan yang wujud pada zaman Kerajaan Umaiyah.

Amar Ma’ruf Wa Nahi Mungkar
Mengajak melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran

Amanah
Jujur

Ancak
Hidangan yang dusediakan untuk menjamu hantu, jin bagi menghindari sesuatu musibah/bala.

Arak
Minuman yang memabukkan yang boleh menghilangkan kewarasan akal fikiran. Hukumnya haram diminum

Asi
Orang yang melakukan dosa/maksiat.

Aurat
Bahagian tubuh badan yang wajib ditutup menurut hukum Islam.

Azimat
Benda yang dipakai pada mana-mana anggota badan manusia yang dipercayai boleh mendatangkan faedah/sesuatu yang luar biasa.

Bai’ah
Perjanjian taat setia antara pengikut dan pemimpin.

Batil

Kepalsuan.

Berbohong
Tidak bercakap benar/memalsukan fakta dan maklumat yang menyusahkan orang lain.

Bercukur/Bergunting
Bergunting/bercukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut dalam ibadat haji.

Berhikmah
Kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah sesuai dengan kumpulan sasaran dakwah.

Berpaling muka
Perbalahan atau tidak bertegur sapa.

Bersugi
Menyuci dan membersihkan gigi dari sebarang kekotoran.

Bersyukur
Menyatakan rasa terima kasih kepada Allah s.w.t atas segala nikmat yang dikurniakan.

Bid’ah
Perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama.

Dadah
Sejenis bahan yang mengkhayalkan dan menghilangkan daya fakir.

Dam Takhyir dan Takdil
Denda yang boleh dipilih berdasarkan ketetapan syarak dan boleh ditukar mengikut nilaian harga dam.

Dam Takhyir dan Taqdir
Denda yang boleh dipilih berdasarkan ketetapan syarak mengikut kadar yang ditentukan mengikut kemampuan.

Dam Tertib dan Takdil
Denda yang dibayar mengikut susunan dan boleh ditukar mengikut nilaian harga dam.

Dam Tertib dan Taqdir
Denda yang dibayar mengikut susunan, dilaksanakan mengikut kadar yang ditentukan berdasarkan kemampuan.

Dam
Bahasa : Darah.
Istilah : Denda yang dikenakan kepada orang yang melakukan kesalahan semasa mengerjakan haji atau umrah kerana meninggalkan perkara wajib haji dan umrah atau melakukan perkara yang dilarang semasa ihram haji atau umrah.

Darurat
Keadaan yang mencemaskan yang berlaku secara tiba-tiba.

Diwan al-Jund
Jabatan ketenteraan.

Diwan Al-Kharaj
Jabatan Hasil.

Dosa Besar
Kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran azab di akhirat.

Dosa Kecil
Kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat.

Dosa
Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah s.w.t dan meninggalkan suruhanNya.

Fadilat
Kelebihan.

Fai’
Harta rampasan daripada orang kafir tanpa peperangan.

Fajar Sadik
Cahaya kemerah-merahan di langit timur menjelang matahari terbit menandakan masuk waktu Subuh.

Fauna
Seluruh binatang dan serangga yang hidup di sesuatu tempat.

Fitrah
Sifat Semulajadi manusia.

Flora
Keseluruhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sesuatu tempat.

Gadaian
Bahasa : Menahan sesuatu
Istilah : Sesuatu barangan bernilai yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya untuk mendapat pinjaman.

Ghair Muhson

Penzina yang belum berkahwin.

Gharar
Sesuatu urus niaga yang tidak jelas dan mengandungi unsur-unsur penipuan.

Hablun Min Allah
Hubungan dengan Allah.

Hablun Min an Nas
Hubungan baik sesama manusia.

Hajarul Aswad
Batu hitam di Kaabah yang menjadi tanda permulaan dan penghabisan pusingan tawaf.

Haji Ifrad
Mengerjakan haji dan umrah secara berasingan di mana ibadat haji dilakukan dalam bulan haji manakala umrah dilakukan sama ada sebelum atau selepas ibadat haji.

Haji Qiran
Mengerjakan haji dan umrah secara serentak.

Haji Tamattu’
Mengerjakan haji dan umrah secara berasingan di mana umrah dikerjakan terlebih dahulu dalam bulan haji diikuti ibadat haji dalam bulan haji.

Haji
Bahasa : Mengunjungi tempat yang mulia
Istilah : Mengunjungi Baitullah Haram ( Kaabah) di Mekah kerana mengerjakan ibadat-ibadat tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu .

Hak
Kebenaran.

Halkum
Saluran pernafasan (kerongkong) yang wajib diputuskan ketika melakukan sembelihan.

Hidayah
Cahaya petunjuk Allah s.w.t. kearah kebenaran.

Hisab
Perhitungan segala amal baik dan buruk manusia.

Hutang
Memberikan sesuatu barang kepada seseorang dengan syarat dikembalikan semula.

Ihsan
Melakukan ibadat ikhlas semata-mata kerana Allah.

Ijtihad
Menggunakan keupayaan berfikir yang maksimum untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak berdasarkan kaedah-kaedah yang tertentu.

Ihram
Keadaan seseorang yang telah berniat mengerjakan haji atau umrah pada ketika itu diharamkan baginya melakukan perbuatan

Ikrar
Berjanji dengan bersungguh-sungguh hati.

Iman
Membenarkan dengan hati, mengakui dengan lidah serta beramal dengan anggota sebagai tanda kepatuhan kepada Allah s.w.t

Insurans
Perjanjian tanggungan diantara satu pihak dengan sesebuah syarikat untuk mendapat ganti rugi dan bayaran premeium tertentu.

Istighfar
Memohon keampunan kepada Allah s.w.t

Istiqamah
Ketaatan dalam menjalankan sesuatu suruhan Allah secara berterusan.

Istito’ah
Berkemampuan melaksanakan ibadat haji.

Jamrah
Batu kerikil [ batu kecil ] untuk dilontarkan ketiga-tiga tempat [ Jamrah Aqabah, Jamrah al-Wusta dan
Jamrah al-Ula ].

Jihad
Usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencapai keredaan Allah dalam semua aspek kehidupan.

Jizyah
Cukai kepala yang dikenakan kepada orang kafir dalam Negara Islam.

Jual Beli
Menukarkan barangan dengan barang mengikut cara tertentu.

Judi
Permainan yang mengandungi unsur-unsur pertaruhan.

Kabilah
Suku bangsa atau kaum.

Kafir Zimmi
Golongan kafir yang bernaung dan tunduk kepada pemerintah Islam.

Karamah
Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah s.w.t kepada orang soleh.

Karramallahu Wajhah
Gelaran yang diberikan kepada Saidina Ali b Abi Talib kerana wajahnya tidak pernah dihadapkan untuk menyembah berhala.

Khalifah
Orang yang memegang jawatan ketua Negara Islam.

Kharaj
Cukai yang dikenakan kepada orang kafir kerana mengusahakan tanah yang dimiliki oleh orang Islam hasil dari peperangan.

Khawarij
Sebahagian penyokong Saidina Ali yang berjuang menentang Muawiyah tetapi tidak menerima Majlis Tahkim.

Khazanah Allah
Perbendaharaan Allah s.w.t.

Khulafa al- Rasyidin
Gelaran kepada empat orang sahabat yang memegang jawatan dalam Negara Islam
selepas kewafatan Rasul.

Khurafat
Kepercayaan dan perbuatan karut yang didakwa mempunyai hubungan dengan Islam tetapi bertentangan dengan akidah.


Khusyuk
Menumpukan perhatian dan minat yang sepenuhnya dengan perasaan merendah diri kepada Allah s.w.t

Konvesional
Berdasarkan sesuatu amalan yang telah diiktiraf dengan meluas tetapi tidak berlandaskan syariat Islam.

Korban
Menyembelih binatang ternakan yang dilakukan pada hari raya haji atau hari-hari tasyrik dengan tujuan beribadat kepada Allah S.W.T.

Kufur Hakikat
Ingkar atau menafikan rukun Iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.

Kufur Nikmat
Mengingkari Khaliq atau Allah s.w.t sebagai pemberi nimat kepada manusia dan makhluk yang diciptaNya.

Kufur
Tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w.

Lagha
Perkara yang sia-sia.

Lahjah
Dialek/Slanga.

Liwat
Hubungan jenis antara lelaki dan perempuan.

Mahram
Golongan yang haram dikahwini atau tidak batal wuduk.

Majlis Syura
Satu majlis yang membincangkan tentang pemilihan khalifah dan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan Negara.

Majlis Tahkim
Satu Majlis perbincangan yang melibatkan pihak Saidina Ali b Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufian selepas perang Siffin.

Maksiat
Segala perbuatan yang menyalahi syariat/hukum hakam.

Mauizatul Hasanah
Nasihat yang baik.

Memfitnah
Melemparkan tuduhan tanpa bukti kepada seseorang.

Mencuri
Mengambil hak orang lain tanpa izin secara sembunyi yang disimpan di tempat simpanannya.

Mengumpat
Mengata atau menceritakan keburukan seseorang di masa ketiadaanya dan menimbulkan kemarahan apabila dilakukan di hadapannya.

Merompak
Mengambil hak orang lain tanpa izin secara kekerasan yang disimpan di tempat simpanannya.

Miqat Makani
Sempadan tempat bagi jemaah haji dan umrah memulakan niat ihram haji atau umrah.

Miqat Zamani
Sempadan masa bagi jemaah haji bagi memulakan niat ihram bermula dari bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah.

Miqat
Sempadan masa dan tempat untuk memulakan niat ihram ibadat haji dan umrah.

Mualaf
Golongan yang baru memeluk Islam.

Muhajirin
Orang-orang Islam yang berhijrah bersama Rasulullah s.a.w. dari Mekah ke Madinah.

Muhson
Penzina yang telah berkahwin dengan akad yang sah.

Mukallaf
Orang yang telah cukup umur dan berakal diwajibkan mematuhi hokum-hukum Islam.

Munafik
Orang yang berpura-pura beriman kepada Allah, sedangkan pada hakikatnya menolak ajaran Islam

Mungkar
Perbuatan yang menyalahi syarak/hukum hakam sama ada terhadap Allah s.w.t, manusia dan alam sekitar.

Murtad/Riddah
Keluar dari Islam / Seseorang yang keluar dari Islam.

Musahaqah
Hubungan jenis antara perempuan dengan perempuan.

Musyrik
Orang yang menyengutukan Allah pada zat, sifat dan perbuatan.

Mutlak
Tidak terbatas.

Nafar
Meninggalkan Mina untuk kembali ke Mekah.

Nafar Awal
Meninggalkan Mina untuk kembali ke Mekah selepas gelincir matahari pada 12 Zulhijjah dengan niat tidak akan kembali lagi ke Mina pada musim haji tersebut.

Nafar Thani
Meninggalkan Mina setelah selesai melontar ketiga-tiga jamrah pada 13 Zulhijjah.

Nafkah
Sara hidup atau perbelanjaan harian orang yang berada di bawah tanggungannya.

Nazar
Janji dengan Allah S.W.T. untuk melakukan sesuatu apabila tercapai hajat atau niat.

Nikmat
Pemberian atau anugerah Allah.

Perang Jihad
Peperangan antara orang Islam dan orang kafir bagi mempertahankan kesucian agama Islam.

Pusaka
Harta benda yang ditinggalkan oleh si mati.

Qalbul Jaish
Pasukan tentera yang menjadi teras dalam system ketenteraan Bani Umaiyah.

Qazaf
Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa 4 orang saksi lelaki yang adil.

Qudwah Hasanah
Contoh teladan yang baik.

Rahmat
Kasihan belas yang dilimpahkan Allah kepada orang yang dikehendakiNya.

Rekreasi:
Kegiatan yang menyeronokkan yang boleh menyegarkan badan dan melapangkan fikiran.

Riadah
Bersukan/beristirehat.

Riak
Melakukan amalan untuk menunjuk-nunjuk.

Riba al-Fadl
Pertambahan yang diperolehi melalui pertukaran barang yang sama jenis.

Riba al-Nasiah
Pertambahan akibat penangguhan bayaran.

Riba
Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman, hutang piutang dan seumpamanya.

Rukhsah
Kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya untuk melakukan ibadat dalam keadaan tertentu.

Rukun Haji
Amalan yang wajib di lakukan dalam ibadat haji, jika tertinggal salah satu daripadanya hajinya tidak sah dan perlu diganti pada tahun berikutnya.

Saham
Sejenis terbitan yang dikeluarkanoleh syarikat sebagai alat pemilikan.

Sahib Baitulmal
Pengurus perbendeharaan Negara. Qadi al Quda’ : Ketua hakim.

Sahibul al-Ahdath
Pegawai polis.

Sahibul al-Diwan
Ketua Setiausaha.

Sahibul Katib
Setiausaha.

Sahibul Kharaj
Pegawai Pemungut cukai.

Sahsiah
Keperibadian.

Saie
Berjalan ulang alik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dilakukan selepas tawaf.

Saqah al-Jais
Pasukan tentera "barisan belakang".

Sembelihan
Menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halqum dan marik dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah.

Sewa
Satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah dari sesuatu barang yang diterima daripada orang lain dengan bayaran yang sesuai dengan bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

Sihir
Perbuata luar biasa yang dilakukan secara tersembunyi [ halus ] dengan bantuan makhluk halus seperti jin atau syaitan.

Syafaat
Permohonan Nabi dan solihin kepada Allah s.w.t untuk menyelamatkan umat dan orang-orang yang diizinkanNya.

Syarikat
Bahasa : Bercampur atau berkongsi
Istilah : Perjanjian prkongsian terhadap sesuatu perkara yang dilaksanakan antar dua pihak atau lebih.

Syiah
Golongan yang mendokong cita-cita untuk menjadikan Saidina Ali sebagai Khalifah.

Syirik Jali
Perlakuan syirik secara terang-terangan, contoh : menyembah berhala.

Syirik Khafi
Tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat terutama dalam ibadat, contoh: riak.

Syirik
Menyekutukan Allah pada zat, sifat dan perbuatan.

Tabi’ al Tabi’in
Golongan yang sempat hidup bersama-sama dengan para tabiin.

Tahallul Awal
Keluar daripada ihram haji atau umrah setelah melakukan dua daripada tiga perkara berikut :
1. Melontar Jamratu Aqabah pada 10 Zulhijjah
2. Bercukur
3. Melakukan tawaf ifadah

Tahallul Thani
Keluar daripada ihram haji haji atau umrah setelah melakukan ketiga-tiga perkara di atas.

Tahallul
Keluar daripada ihram haji atau umrah setelah melakukan beberapa perkara tertentu.

Taubat
Kembali semula taat kepada Allah s.w.t setelah menyesali kesalahan yang dilakukan.

Tawadduk
Sifat merendah diri/tidak angkuh.

Tawaf Ifadah :
Tawaf rukun yang wajibditunaikan oleh mereka yang mengerjakan haji

Tawaf Qudum
Tawaf Selamat Datang

Tawaf Sunat
Tawaf yang boleh dikerjakan pada bila-bila masa

Tawaf Wadak
Tawaf selamat tinggal

Tawaf
Mengelilingi kaabah sebanyak 7 kali bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad dengan syarat-syarat tertentu

Ujub
Perasaan megah dengan diri sendiri/ kagum dengan diri sendiri.

Takbur
Membanggakan diri sendiri.

Ulama’ al-Tabiin
Golongan yang sempat hidup bersama-sama dengan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.

Umrah
Bahasa : Ziarah
Istilah : Menziarahi Baitullah Haram kerana mengerjakan ibadah tertentu pada bila- bila masa dengan syarat-syarat tertentu pada bila-bila masa dengan syarat-syarat tertentu .

Upah Haji
Melakukan ibadah haji bagi pihak orang lain.

Urat Marie’
Saluran pemakanan yang wajib diputuskan ketika melakukan sembelihan.

Uzur Syarie
Tidak melaksanakan sesuatu ibadat dengan alasan yang dibenarkan oleh syarak.

Wajib Haji
Amalan yang wajib dilakukan oleh jemaah haji, jika tertinggal salah satu daripadanya hajinya sah tetapi dikenakan dam.

Wasiat
Pesanan berbentuk lisan atau tulisan yang dibuat oleh seseorang sebelum kematiannya.

Hadiah
Pemberian sebagai tanda kenangan.

Wukuf
Berada di padang Arafah walaupun seketika di antara gelincir matahari 9 zulhijjah hingga terbit 10 zulhijjah

Zikir
Mengingati Allah sama ada dalam hati atau menyebutnya secara lisan.

 

 


Menu Utama
|| Tingkatan 1 || Tingkatan 2 || Tingkatan 3 || Tingkatan 4 || Tingkatan 5 || Glosari Am